So sánh Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm sức khỏe Dai ichi

Có lẽ nhiều anh chị hiện nay khi được tư vấn hoặc nghe qua về sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe sẽ hay đặt ra câu hỏi: Sự khác nhau và giống nhau giữa Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm Y tế thông thường mà các anh chị đang tham gia là gì? Dưới đây là một vài thông tin So sánh Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm sức khỏe Dai ichi để các anh chị tiện đưa ra các anh chị có thêm thông tin trước khi tham gia Bảo hiểm sức khỏe Dai ichi.

So sánh Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

So sánh Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

Điểm giống nhau:

 •  Hai loại Bảo hiểm này được thực hiện trên cùng một nguyên tắc là: có tham gia đóng góp bảo hiểm thì mới được hưởng quyền lợi, không đóng góp thì không được hưởng quyền lợi.

 • Hoạt động của cả hai loại hình bảo hiểm này đều nhằm để bù đắp tài chính cho các đối tượng tham gia bảo hiểm khi họ ốm đau, bệnh tật, gặp tai nạn…, cụ thể là người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men điều trị.

Điểm khác nhau:

Bảo hiểm y tế Bảo hiểm sức khỏe Dai ichi
 •  Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm sử dụng trong khám, chữa bệnh, không có mục đích lợi nhuận và thuộc quyền quản lý thực hiện của nhà nước.
 • Hình thức: Bắt buộc tham gia.
 • Nơi sử dụng: Các tuyến Bệnh viện công lập, theo đúng tuyến đã đăng ký hoặc theo quy định của nhà nước.
 • Tỷ lệ chi trả: Tùy thuộc vào Nhóm thẻ, tuyến bệnh viện, cấp bệnh viện và danh mục bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
 • Chi phí: thấp.
 •  Đây là hình thức bảo hiểm do các công ty bảo hiểm (Bảo hiểm Dai-ichi Life liên kết với Pacific Cross) đứng ra quản lý và chi trả các chi phí thuộc danh mục bảo hiểm quy định.
 • Hình thức: Tham gia tự nguyện.
 • Nơi sử dụng: Tất cả các bệnh viện trên cả nước (BV có Quốc tế có liên kết thì sẽ bảo lãnh viện phí còn lại sẽ thực hiện thanh toán sau khi xuất viện)
 • Tỷ lệ chi trả: 100% không áp dụng đồng chi trả như một vài công ty bạn. Được sử dụng các dịch vụ ưu tiên, cao cấp nhất. => Xem chi tiết Quyền lợi 
 • Chi phí: Trung Bình so với mặt bằng chung của thị trường.
So sánh Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm sức khỏe Dai ichi
5 (100%) 1 vote